hero background
logo_kids

Wizja i cel kościoła dziecięcego

Kościół Dziecięcy jest miejscem, w którym dzieci poznają Bożą miłość i uczą się budować relację z Bogiem. Znajdują tu bezpieczeństwo, dzięki czemu mogą czuć się wartościowe i ważne.

Wierzymy, że dzieci są ważną częścią Kościoła, dlatego stworzyliśmy dla nich miejsce pobudzające ich kreatywność i wrażliwość. Naszym zadaniem jest budowanie podstaw wiary oraz przekazywanie wartości adekwatnie do ich wieku i możliwości przyswajania informacji.

Skupiamy się na budowaniu Bożych wartości i przekazywaniu prawd o tym, jaką osobą jest Bóg. Uczymy dzieci rozmowy z Bogiem, czyli jak się modlić, jak Go uwielbiać i jak okazywać Mu wdzięczność. Współpracujemy z rodzicami wspierając rozwój ich dzieci. Chcemy, by Kościół Dziecięcy był miejscem otwartym na dzieci, które Boga jeszcze nie znają.

Wierzymy, że inwestycja w młode pokolenie przyniesie owoce w ich dorosłym życiu oraz wzmocni poczucie, że z Bogiem mogą osiągnąć niezwykłe rzeczy.